• Home|

Anh ấy chính là thế hệ đầu tiên của “trẻ trâu” Việt Nam

27/10/2016

(Blogtin) - "Hãy cho tôi" của Bé Châu, nếu bạn biết ca khúc này, có lẽ bạn đã già rồi đấy. "Trẻ trâu" ngày xưa tài năng quá!