• Home|

Con rắn khổng lồ “dọa chết” mọi người qua đường

19/10/2016

(Blogtin) - Đang đi đường thì phát hiện con rắn khổng lồ đang bò phía sau. Tất cả mọi người đã khóc thét như "hồn lìa khỏi xác".

Tin liên quan

loading...