• Home|
  • Một tuần trải nghiệm khó quên với Galaxy J7 Pro

    07/08/2017

    Một tuần trải nghiệm Galaxy J7 Pro tôi thiết nghĩ: với chưa đến 7 triệu đồng mà được thương hiệu lớn, thiết kế đẹp, camera chụp đêm ngon mà pin thì “trâu", công nghệ bây giờ phát triển ghê thật, người dùng càng ngày càng được lợi.