• Home|
  • Như thế nào là “não cá vàng” hay quên?

    09/01/2017

    Trong mắt mọi người là một đứa dễ tính, mọi người nói gì thì thuận theo cái đó không phản đối, vì có nhớ gì đâu mà trả lời.

  • Đúng là không gì khổ như cho vay tiền!

    08/01/2017

    Chưa kể đến chuyện mất tiền mất luôn cả bạn, mà trước đó còn phải trải qua vô vàn những cảm giác khó ở khác nữa. Đúng là không có gì khổ như cho bạn vay tiền!