• Home|

Hai chiếc lỗ nhỏ ở phía dưới giày Converse dùng làm gì? Lý do đây này!

02/10/2016

Hai lỗ nhỏ này không chỉ là để trang trí, cũng không phải là để thông khí cho giầy mà chúng có công dụng đặc biệt khác