• Home|
  • 16 sự thật khoa học vẫn bị lầm tưởng là điều không thể

    09/04/2017

    Thế giới của chúng ta vô cùng rộng lớn, những kiến thức ta có được về nó chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng trí thức của nhân loại mà thôi. Và đôi lúc, có những kiến thức tuy là sự thật nhưng ta vẫn luôn tưởng đó là điều không thể.