• Home|

Khi tay đua F1 giả vờ thi bằng lái ô tô và cái kết “đắng lòng”

23/10/2016

(Blogtin) - Tay đua F1 giả vờ thi ô tô thì sẽ như thế nào? Cũng xem kết quả trong clip dưỡi đây.