• Home|

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong lịch sử nhiếp ảnh

22/11/2016

Nếu biết mình là nhân vật chính trong những khoảnh khắc thảm họa này chắc hẳn các khổ chủ chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.

Từ khóa: