• Home|

“Kích thước cậu nhỏ có quan trọng không?” và câu trả lời “bá đạo” của gái Mỹ

27/10/2016

(Blogtin) - Tưởng chừng như đây là một câu hỏi khiến mọi người ngùng, nhưng không, con gái Mỹ rất thẳng thắn và mạnh dạn trong việc trả lời đấy.