• Home|

Những tình huống troll trong nhà thờ siêu hài hước

19/10/2016

(Blogtin) - Bạn thắp nến dưới chân Đức mẹ Maria và thấy bàn chân của người bỗng nhiên dập tắt nến. Chuyện "quái quỷ" gì đang diễn ra vậy?