• Home|

Phiên bản nhí Khánh Ly vừa cất tiếng hát Trấn Thành đã dàn dụa nước mắt

21/11/2016

(Blogtin) - Trong chương trình Giọng ải giọng ai, một người chơi đã khiến Trấn Thành rơi nước mắt vì giọng hát quá giống ca sĩ Khánh Ly.

Tin liên quan

loading...
loading...