• Home|
  • Bà xã ơi! Người yêu cũ của em gọi này

    Biết thừa chồng đang ghen nhưng em vẫn trêu điên vì em biết tính anh ấy. Chồng em khá tin tưởng vợ lại tâm lý nữa. 5 phút sau em ló cổ trước phòng lén nhìn trộm xem thái độ chồng thế nào. Nào là ném gối, xem phim bực quá ném điều khiển miệng thì lủm bủm, nhìn cảnh đó em không nhịn được cười.

    18/08/2016