• Home|
  • Tranh chồng người (Phần 3)

    17/05/2017

    Phần 3: “Cây có sẵn quả ngọt ngu đâu không hái, tội gì trồng cây non từ đầu?” Đúng vào lúc Huệ không ngờ tới nhất, cô bất ngờ nhận

  • Công chồng hưởng, lỗi nhường… nàng

    17/05/2017

    Cùng trong một gia đình nhưng đàn ông có hàng tá lý do "chính đáng" để biện hộ cho hành động của mình, còn phụ nữ thì không...