• Home|

Tên trộm “bá đạo” nhất hành tinh, trộm xe chặt luôn cả cây

29/10/2016

(Blogtin) - Tên trộm thấy xe đạp bị buộc vào thân cây, tháo mãi không được bèn chặt luôn cả cây để lấy xe, đúng là "bá đạo" mà.