• Home|
  • Converse khởi động chiến dịch Forever Chuck

    16/02/2017

    Forever Chuck là một chiến dịch bao gồm một loạt các video clip mang tính khám phá thương hiệu cao, chủ yếu tìm hiểu về Chuck Taylor – Biểu tượng phong cách mang tính ảnh hưởng hàng đầu thế giới đối với giới trẻ toàn cầu từ các tầng lớp khác nhau trong cuộc sống.