• Home|

Thủ đoạn phù phép thịt lợn nái thành thịt bò

07/10/2016

Với những thủ đoạn tinh vi, nhiều tiểu thương khẳng định người tiêu dùng sẽ không phân biệt được đâu là thịt bò thật, đâu là thịt bò giả.