• Home|

Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi

25/05/2016

Trước khi đọc bài, hãy chuẩn bị tinh thần húp cháo trong vài ngày tới đi!

OK nếu bạn đã chuẩn bị xong, hãy bắt đầu với mấy câu nhẹ nhàng khởi động:

Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi - Ảnh 1.

 Eminem ăn M&M.

Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi - Ảnh 2.

 Vần như rap của sếp vậy.

Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi - Ảnh 3.

 “Ếch-xô”…

Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi - Ảnh 4.

 Tôi thấy nhi đồng trên cỏ xanh…

Bây giờ mới là thử thách thực sự đấy nhé, hãy đọc một cách nhanh nhất có thể!

Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi - Ảnh 5.

 May chưa nu na nu nống nhé…

Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi - Ảnh 6.

 Tôi đang đọc cái nồi gì thế này???

Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi - Ảnh 7.

 Cách đọc chính xác: blều blều blều blều…

Tuyển tập những cái tên khiến bạn đọc lệch cơ hàm, xoắn gãy cơ lưỡi - Ảnh 8.

 Đến đây chắc bạn nhũn não rồi đúng không?

Theo Trí thức trẻ

Tin liên quan

loading...
loading...